Smokey blue velvet wired ribbon 1.5”
$7.97

smokey blue velvet wired ribbon 1.5” x 10 yards