Artificial mini daffodils bush - yellow
$5.97

Artificial, yellow flower bush x 12 stems