wavy velvet gray wired ribbon 4”
$39.97

Designer grey velvey wired ribbon.

10 yard x 4” roll